Rusztowania modułowe Layher Allround

zadzwoń 692 154 996

Schody rusztowaniowe, schodnia, wieże schodowe

   Schody (schodnia) umożliwiają szybkie wejście na rusztowanie oraz bezpieczne przemieszczanie się po rusztowaniu. Schodnie systemowe Layher Allround znajdują swoje zastosowanie jako tymczasowe schody rusztowaniowe, schody budowlane, schody ewakuacyjne, schody szlaków komunikacyjnych, czy też schody na masowych imprezach, np. przy trybunach. Zgodnie z normą PN-EN 12811-1 szerokość wejść na rusztowania nie może być mniejsza od 500 mm.

   Podczas konstruowania schodni, zwracamy uwagę na dopuszczalne normami obciążenie robocze wież schodowych dla pionów komunikacyjnych rusztowań, schodów na placu budowy, schodów udostępnionych publicznie i konstrukcji tymczasowych. W zależności od miejsca usytuowania i przeznaczenia konstrukcje te znajdują zastosowanie jako komunikacja wewnętrzna i 4- lub 12- stojakowe wieże schodowe. Dopuszczalne obciążenie 4-stojakowej wieży schodowej wynosi 2,0 kN∙m-2, zaś w przypadku 12- stojakowej budowlanej wieży schodowej wartość ta wynosi 7,5 kN∙m-2.

   W ofercie naszej firmy można znaleźć piony komunikacyjne i wieże schodowe spełniające wymagania konstrukcyjne dla schodów i wejść. Pion komunikacyjny umożliwia wejście na rusztowanie, tworzą go pomosty przejściowe z osobnymi lub zintegrowanymi drabinami i jest wyposażony w poręcze ochronne. Dzięki belkom policzkowym i stalowym pomostom istnieje możliwość montażu schodów o różnej szerokości (1,09 m, 1,57 m, 2,07 m).