Rusztowania modułowe Layher Allround

zadzwoń 692 154 996

Rusztowania obiektów okrągłych

      Firma Alekco oferuje montaż oraz wynajem rusztowań dla obiektów okrągłych o różnych promieniach. Przykładem takich obiektów są wszelkiego rodzaju wieże, kotły, zbiorniki, silosy i platformy. Możliwość wykonania aż ośmiu połączeń w rozecie Layher Allround pod swobodnie wybranym kątem, pozwala na wybudowę rusztowania o dowolnie zakrzywionej powierzchni.

     Wyróżnia się dwie techniki wybudowy rusztowań stawianych wokół obiektów cylindrycznych, ze względu na ich rozmiar. Dla obiektu o małej średnicy (do 4,0 m) wykonuje się rusztowanie prostokątne i przykrywa narożniki pomostami przerzutowymi. Natomiast dla obiektu o dużej średnicy (powyżej 4,0 m) wykorzystuje się największe dozwolone długości pól, w wariancie pracy tylko z polami systemowymi lub w wariancie pracy z polami pośrednimi (bez pomostów narożnych). Ostatnie pole w obydwu przypadkach pełni funkcję pola wyrównawczego. 

  Dzięki bogatej ofercie elementów systemu rusztowania modułowego Layher Allround można bezproblemowo wykonać rusztowanie obiektów cylindrycznych o dowolnej średnicy. Firma Alekco każdorazowo przed przystąpieniem do budowy rusztowania sprawdza nośność podłoża i stosuje właściwe podkłady przenoszące obciążenia.