Rusztowania modułowe Layher Allround

zadzwoń 692 154 996

Rusztowania mostowe

      Rusztowania dla obiektów mostowych i wiaduktów spełniają bardzo istotną rolę w budownictwie mostowym na etapie powstawania konstrukcji obiektu i wyboru technologii jego wykonania. Ponadto, rusztowania mostowe współdecydują o czasie i kosztach inwestycji. Odpowiednio dobrane rozwiązanie konstrukcyjne rusztowania wpływa na bezpieczeństwo budowy, tempo realizacji prac oraz precyzyjność wykonania poszczególnych elementów obiektu.

       O wyborze rodzaju rusztowania decyduje m.in. miejsce i rodzaj wykonywanej pracy. Do budowy i rozbudowy mostów wykorzystywane są rusztowania wieżowe, przesuwne, wsporcze i podporowe stosowane jako tymczasowe konstrukcje pomocnicze przenoszące obciążenia. W przypadku już istniejących obiektów mostowych i wiaduktów wymagających prac konserwatorskich, ze względu na ukształtowanie terenu i charakter występujących przeszkód stosuje się rusztowania przestrzenne, przewieszenia, rusztowania wiszące i modułowe dźwigary mostowe. 

      Firma Alekco świadczy usługi montażu, demontażu i dzierżawy rusztowań mostowych do celów budowy, renowacji, remontu czy rekonstrukcji obiektów inżynierskich. Dzięki możliwości dowolnej konfiguracji elementów systemu rusztowania modułowego Layher Allround potrafimy dostosować rozwiązanie konstrukcji rusztowaniowej do potrzeb konkretnego projektu w wyznaczonym miejscu, z zachowaniem najbardziej rygorystycznych warunków bezpieczeństwa.