Rusztowania modułowe Layher Allround

zadzwoń 692 154 996

Modułowe dźwigary mostowe

         Modułowe dźwigary mostowe Layher Allround są dodatkowym elementem rusztowania, które pozwalają skonstruować kładkę dla ruchu pieszych do prac budowlanych lub wykorzystywane są jako podpory w rusztowaniu przemysłowym, gdzie przekazują obciążenia na konstrukcję wspornikową. Dźwigarem mostowym można zrealizować przewieszenie nad budynkiem, poprzez zamontowanie na nim rusztowania Allround stanowiącego bazę konstrukcji.

      Dźwigar mostowy to modułowe przęsło kratowe, którego głównymi elementami są słupy ze złączami klinowymi oraz pasy i pręty stężające, połączone ze sobą za pomocą bolców. W zależności od potrzeb, pojedyncze dźwigary mostowe (o długości 2,07 m lub 2,57 m) można do siebie przyłączać, zwiększający tym samym nośność przewieszenia, oraz dodawać dowolne komponenty systemowe rusztowań, tworząc w ten sposób konstrukcje nietypowe lub elementy nośne dla scenografii i urządzeń na wszelkiego typu Eventach. Powierzchnia pomostu może być wykonana za pomocą pomostów dedykowanych imprezom masowym lub pomostów stalowych na podwójnych ryglach.

          Firma Alekco sporządza projekty wybudowy konstrukcji rusztowaniowych z użyciem dźwigarów mostowych z przeprowadzeniem obliczeń statycznych, które określają sposób wykonania usztywnień poziomych. Wyróżnia się dwie metody montażu modułowych dźwigarów mostowych: z wstępnym montażem na ziemi i podniesieniem przy użyciu żurawia do pozycji ostatecznej lub z wstępnym montażem w pozycji ostatecznej na rusztowaniu pomocniczym usuwanym po wykonaniu mostu.