Czyszczenie techniczne

zadzwoń 692 154 996

Zabrudzone narzędzia oraz maszyny są bardzo trudne do wyczyszczenia. Wadą stosowania technologii piaskowania jest fakt, że pozostawia po sobie resztki ścierniwa. Wymusza to konieczność przeprowadzenia dwukrotnego czyszczenia. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie suchego lodu, który sublimuje w powietrzu. Przechodzi on bezpośrednio z postaci stałej do gazowej, dzięki czemu po czyszczeniu nie ma żadnych odpadów wtórnych. Rezultatem jest całkowita czystość. Usługę czyszczenia technicznego z użyciem suchego lodu wykonujemy na terenie Polski Południowej.